Firmware – “Wij geven uw software een persoonlijke dimensie”

Bestaande softwarepakketten vullen de behoefte van een kmo niet altijd vlekkeloos in. Firmware staat borg voor de ontwikkeling en integratie van gepersonaliseerde aanpassingen, waardoor de workflow bij de klant wordt geoptimaliseerd.

SONY DSC
Geert Himpe.

Wat vormt doorgaans het probleem bij standaard software?
Zaakvoerder Geert Himpe: “Wij merken vaak dat onder meer CRM- en ERP-pakketten voor een groot stuk de noden inzake opvolging van administratie, facturatie, productie en calculatie opvangen, maar dat het specifieke karakter van een kmo nog dat tikkeltje extra vraagt. Op dat moment komen wij in beeld: we leggen meer de nadruk op enerzijds werkende codes, en anderzijds op mensen en hun onderlinge interacties. Dat laat ons toe om soepel in te spelen op veranderingen, en die op de beste manier in de bestaande oplossing van de klant te integreren. Daarnaast verzorgen wij volledige ‘line of business’-toepassingen (zoals ER, MRP, CRM en POS) en ‘business intelligence’-oplossingen.”

Hoe gaat Firmware daarbij tewerk?
“Onze aanpak verschilt op twee vlakken met die van andere spelers. Ten eerste ontwikkelen we de aanpassingen on site. Onze medewerkers ontwerpen het systeem dus bij de klant zelf en worden als het ware collega’s van diens personeel. Dat doen we vanuit de overtuiging op die manier nog beter de behoeften te kunnen aanvoelen. Secundo zetten we altijd twee mensen op één project, zodat op die manier sneller alle hiaten of onvolmaaktheden kunnen worden opgespoord en aangepast. Bovendien volgen we de voortdurende technologische evoluties op de voet en implementeren we die ook in onze oplossingen.”

Fiche
Motto: ‘Build it genuine, keep it simple and straight forward’.
Communicatie: Tijdens elk project streeft Firmware naar een nauwe samenwerking tussen organisatie, management, gebruikers en ontwikkelaars. “Dat doen we vanuit de overtuiging dat gesprekken van persoon tot persoon, de meest efficiënte manier zijn om informatie over te brengen.”
Team: Firmware wordt gedragen door 4 vaste medewerkers en 3 freelancers.
Kmo-portefeuille: Als toekomstige dienstverlener van de kmo-portefeuille voor de adviesverlening, kunnen Firmware-klanten vanaf 2014 rekenen op een subsidie voor 50 % van de aanvaardbare advieskosten (analyse van de probleemstelling, advies met aanbevelingen, stappenplan voor implementatie).
e-Tic: Firmware ondertekende de deontologische code ‘e-Tic Handvest’, die een garantie op vlak van ethische dienstverlening aan kmo’s waarborgt.

logo FirmwareGraaf Van Landaststraat 13 – 9700 Oudenaarde – T 055 303 118 – info@firmware.bewww.firmware.be