FREDDY WILLOCKX: Nu vruchten van de vernieuwing plukken

Er zijn weinig Vlaamse centrumsteden die in de voorbije legislatuur zo’n metamorfose ondergingen als Sint-Niklaas, veelal de trots maar soms ook het zorgenkind van burgemeester Freddy Willockx (SP.A). Voor de doorgedreven stadsinnovatie ontving de burgervader zovele prijzen en onderscheidingen dat hij nog nauwelijks kon volgen. “Toch is het werk niet af. Er is in de binnenstad van Sint-Niklaas zeer veel veranderd en verbeterd, maar er blijven nog pijnpunten, vooral inzake mobiliteit.”

Vlaanderen Manager: Welke economische sectoren zijn kernmerkend voor Sint-Niklaas?
Freddy Willockx, burgemeester van Sint-NiklaasFreddy Willockx: “We zijn vooral een centrum van diensten, onderwijs en ziekenhuizen. De meeste arbeidsplaatsen situeren zich dus in de non-profit. Voor de binnenstad moeten we de tewerkstelling in de steenbakkerijen NV Scheerders-Van Kerckhove vermelden en waar eerder het metaalverwerkend bedrijf Nobels Peelman was gevestigd – een onderneming die goed was voor 600 arbeidsplaatsen, maar in 1983 op de fles ging – snijden we nu een nieuwe KMO-zone aan die voor nieuwe tewerkstelling zorgt. Voorts is Sint-Niklaas economisch duidelijk afgestemd op Antwerpen en het hele havengebeuren, zowel op de rechter- als de linkeroever. Vergeten we, richting Temse, niet de TTS industriezone, gerealiseerd door de Intercommunale Waasland en goed voor een pak arbeidsplaatsen. In eigen stad is ook de verwerkende industrie – denk vooral aan de vleessector – goed voor een hoog aantal jobs, zodat de werkloosheid hier binnen de perken blijft.”

Waasland Shopping Center

Vlaanderen Manager: Hoe zwaar heeft de stad geleden onder de crisis in de textielindustrie?
Freddy Willockx: “Aan de vooravond van de oliecrisissen, begin de jaren ‘70, kregen de textiel en vooral het breigoed het hier zwaar te verduren. Vele bedrijven gingen over kop. Er kwam een stabilisering rond de eeuwwisseling. Die relatieve rust werd bruusk doorbroken door de toetreding van China tot de Wereld Handels Organisatie. De Europese Commissie greep laattijdig in met alle gevolgen vandien. Gelukkig ontwikkelden we een aantal eigen stadsprojecten om het banenverlies te helpen counteren. Denk maar aan de vernieuwing van het station, aan Siniscoop, en vooral aan het Waasland Shopping Center, in totaal goed voor 700 bijkomende arbeidsplaatsen.”

Vlaanderen Manager: Dat laatste heeft toch wel behoorlijk lang op zich laten wachten?
Freddy Willockx: “Dat kan niet worden ontkend. Zeer tegen mijn zin werd het dossier lange tijd politiek geblokkeerd en de terreinen lagen er voor Sint-Niklaas als een schandvlek bij. Sinds we erin slaagden  om de nieuwe eigenaars met deze van het vroegere koopcentrum samen te brengen in één structuur en een zelfde rechtspersoon, raakte de realisatie van het Waasland Shopping Center in een stroomversnelling. In twee jaar tijd kwamen er 10 miljoen bezoekers over de vloer. Voor Siniscoop zitten we dicht tegen een miljoen bezoekers aan.”

Vlaanderen Manager: Wat was de weerslag van het Shopping Center voor de bestaande handelszaken in de winkelstraten?
Freddy Willockx: “Die maakten een moeilijke periode door. Het blijft evenwel onze ambitie dat die winkels méér gaan profiteren van de nabijheid van een trekker als het Shopping Center. Gespecialiseerde kwaliteitswinkels kunnen best aan hun trekken komen naast de gevestigde winkelketens. Daarvoor moet ook een ander pijnpunt worden  weggenomen, dat van de mobiliteit.”

Vlaanderen Manager: Hoe hoopt u het verkeer vlotter te laten verlopen?
Freddy Willockx: “De belangrijke beslissingen zijn genomen: in 2007-2008 komt er een betere ontsluiting vanuit Sint-Niklaas-West, richting station. In 2010 wordt Sint-Niklaas-Oost, parallel met het spoor, gerealiseerd. Daar zijn nu de onteigeningen volop voor bezig. Er komt een afrit op de E17, tussen Haasdonk en Sint-Niklaas-centrum. Alle ministeriële toezeggingen zijn gebeurd. De stad moet daar in de volgende legislatuur kunnen van profiteren.”

“Hoewel een groot deel van de haven zich situeert op de Linkerscheldeoever, is het Waasland in het bestuur slechts door twee personen vertegenwoordigd.”

Vlaanderen Manager: Zowel voor VOKA Antwerpen/Waasland als voor Unizo hield u een pleidooi om het beheer van de Antwerpse haven in één groot intercommunaal bedrijf onder te brengen.
Freddy Willockx: “Dat bedrijf moet er dringend komen om de wanverhouding in het bestuur van de Antwerpse haven weg te werken. Hoewel een groot deel van de haven zich situeert op de Linkerscheldeoever, is het Waasland tot op vandaag in het bestuur slechts door twee personen vertegenwoordigd. En dat terwijl de havenactiviteit op de Linkerscheldeoever is uitgegroeid tot 35%. Tegen 2030 wordt dat mogelijk al 45%. Direct na de gemeenteraadsverkiezingen moet er een maatschappelijk debat komen waarin de eenheid  van havenbestuur met een sterke vertegenwoordiging van het Waasland centraal staat. Als het Waasland en Antwerpen in het Vlaamse parlement over de havenproblematiek willen gehoord worden, spreken ze beter met één stem. De kans dat het daarover tot een concensus komt, is overigens vrij groot.”

Nieuwe industriesites

Vlaanderen Manager: Hebben jullie in eigen stad nog troeven voor het inplanten van nieuwe bedrijven in de zones waar ze echt thuishoren?
Freddy Willockx: “In het kader van de afbakening van het stedelijk gebied worden alvast drie bijkomende sites voorzien: de uitbreiding van het Europark-Zuid tussen Damstraat en Hertjen, de omgeving ten noorden van de Heidebaan (N70) tussen Passtraat en Kallohoekstraat en op langere termijn het ontginningsgebied van SVK. Hoewel daarover sinds een jaar een consensus werd bereikt met minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen, kwam het interministerieel comité daarvoor pas nu een eerste keer samen. Enige spoed is hier wel welkom. Daarnaast wordt voor de KMO-zone Heihoek te Nieuwkerken een volledig nieuwe ontwikkeling opgestart op de onbenutte oppervlakte. Op korte termijn levert dit samen een 60-tal hectare nieuwe industriegrond op.

Vlaanderen Manager: Wat doet uw gemeentebestuur concreet voor de industrie?
Freddy Willockx: “Primordiaal voor mij is het aanreiken van een economische dienstverlening die kwaliteitsvol en efficiënt is. Inzake aflevering van vergunningen pleit ik voor een maximale transparantie. Ik vecht al mijn hele leven tegen een loodzware bureaucratie en pleit voor heldere spelregels. Ik ben tegen pestbelastingen, maar inzake fiscaliteit en milieu moeten ook bedrijven hun verantwoordelijkheid willen opnemen. Ook zij moeten een billijke bijdrage blijven leveren voor de financiering van het milieubeleid.”

B.V.C.