Generix Group – Orkestleider tussen producent en retail-distributie

Generix leidt alle logistieke bewegingen tussen producent en retail-distributie softwarematig in goede banen. Een orkestleider met andere woorden, die u vanuit het Gentse filiaal ook alle oplossingen aanreikt voor een optimale supply chain. Uniek op de markt!

Marc Loeys: “Alle software wordt integraal door ons ontwikkeld.”

Generix is een van oorsprong Franse groep, die naam maakte met haar oplossingen voor Enterprise Resource Planning (ERP). In 2005 nam Generix Influe over en een jaar later Infolog. Sindsdien beheerst het softwarehuis ook software voor Electronic Data Interchange (EDI), Warehouse Management (WMS) en Transport Management (TMS). De groep stelt 650 mensen tewerk in een dertigtal landen en realiseert een omzet van 65 miljoen euro.

Optimale supply chain
In de Belgische vestiging in Drongen ligt de focus op EDI, WMS en TMS. Marc Loeys, CEO Benelux: “De fast moving consumer goods (FMCG) vormen ons voornaamste actieterrein. Wij automatiseren en optimaliseren het volledige traject van producent tot consument om onze klanten op die manier kostenefficiënter te laten werken. Onze oplossingen zijn bestemd voor het supply chain beheer bij producenten, logistieke dienstverleners en de grote distributeurs.”

Geen licenties
De sterkte van Generix schuilt enerzijds in de geïntegreerde oplossing voor EDI, WMS en TMS, en anderzijds in de expertise in de voedingssector, waar onder andere traceerbaarheid een doorslaggevende factor is. “Klanten hoeven geen licentie aan te kopen,” vertelt Marc Loeys. “We bieden de software ‘in the cloud’ aan en zij betalen alleen voor wat ze gebruiken. Alle software wordt trouwens integraal door ons ontwikkeld. Een bijkomend voordeel, is de schaalgrootte van de groep. Daardoor kunnen wij ook grote opdrachten op een flexibele manier tot een goed einde brengen.”

Pluk de vruchten van Generix-expertise
Op 26 en 27 september stond Generix op Prologistics in Brussel. Een opgemerkte aanwezigheid, want onder de slagzin ‘Pick low hanging supply chain fruit’ kregen de bezoekers aan stand D009 gratis een WMS-scan van een halve dag aangeboden. Op die manier vertaalde Generix de voornaamste pijnpunten in efficiënte oplossingen. Deze actie kan uiteraard nog altijd voor uw bedrijf!

Industriepark-Drongen 14/106 – 9031 Drongen – T 09 281 23 98
Benelux@generixgroup.com – www.generixgroup.com/en/