Ilse Uyttersprot: Eerst luisteren en dan pas beslissingen nemen

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen maakten in Aalst een einde aan de heerschappij van de VLD. En dat zal ook te merken zijn aan de nieuwe bestuursstijl die de kersverse burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V) voor ogen heeft. De nieuwe leading lady van de Ajuinenstad wil in de eerste plaats haar oor te luister leggen bij de bevolking en pas daarna beleidsprioriteiten bepalen.

Ilse Uyttersprot, burgemeester van Aalst.Ilse Uyttersprot: “Wij gaan eerst naar de bevolking luisteren. Dat zal gebeuren in de vorm van een behoefteonderzoek. Op basis van wat daaruit komt, zullen we een kerntakendebat organiseren. Daaruit zullen we onze visie en prioriteiten distilleren. Wij pretenderen immers niet alle wijsheid in pacht te hebben. Daarom laten we eerst diegenen aan het woord die rechtstreeks betrokken zijn bij beslissingen die zullen genomen worden. Op dat vlak was de voorbije verkiezingscampagne een leerrijke periode maar ik ben ervan overtuigd dat de mensen nog heel wat andere verzuchtingen hebben. Om de Aalsterse verzuring een halt toe te roepen, moet het bestuur dus in de eerste plaats luisteren in plaats van meteen op te leggen wat het wil, zonder ruimte voor overleg te voorzien. Ik ben een grote voorstander van het bottom-upmodel waarbij we van onderen een en ander laten groeien in plaats van top-down alles door de strot van de mensen te duwen. Onze beleidsnota moet binnen de zes maanden klaar zijn. Het behoefteonderzoek zal dus in de maanden maart en april georganiseerd worden. Die resultaten kunnen we dan meteen meenemen in onze beleidsnota van juni.”

“Aalst heeft weinig industrie. Dat wordt deels goedgemaakt door een uit de kluiten gewassen dienstverlenende sector.”

Vlaanderen Manager: In het tienpuntenprogramma van uw partij staan werk en ondernemen op de eerste plaats. Hoe plant u dat in Aalst concreet aan te pakken?
Ilse Uyttersprot:  “Aalst is op dat vlak een speciaal geval. Heel wat inwoners van onze regio zijn tewerkgesteld buiten ons grondgebied. De tewerkstellingsgraad in onze regio is eigenlijk vrij klein. Aalst heeft weinig industrie. Dat wordt deels goedgemaakt door een uit de kluiten gewassen dienstverlenende sector. Maar heel veel Aalstenaars verdienen hun overigens meer dan gemiddelde jaarinkomen in Gent of Brussel. Op lokaal vlak zullen we in de komende legislatuur proberen nog meer bedrijven uit de dienstensector aan te trekken. We pogen het handelscentrum nieuw leven in te blazen en de buurtwinkels te stimuleren.”

Vlaanderen Manager: Hoe plant u die verdere uitbouw van de Aalsterse dienstensector?
Ilse Uyttersprot: “Aalst staat bekend om zijn twee grote en kwalitatieve ziekenhuizen en om zijn hoogstaand onderwijs. Het lijkt me nuttig om diensten die raakvlakken hebben met deze sectoren naar onze stad te halen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de farmaceutische industrie. Misschien zijn zij wel geïnteresseerd in een Aalsterse uitvalsbasis.”

“Aalst kan zijn centrale ligging tussen Gent en Brussel optimaal uitspelen. Het is daarnaast alvast ons plan om ons kleine, maar attractieve stadscentrum te verfraaien.”

Vlaanderen Manager: Is er in Aalst wel nog ruimte vrij voor nieuwe bedrijven?
Ilse Uyttersprot: “Momenteel is de intercommunale SOLvA een industrieterrein aan het ontwikkelen. Daarnaast plannen we de aanmaak van een inventaris van alle leegstaande panden in Aalst, zodat we voor een aantal problemen een oplossing op maat kunnen aanbieden.”

Vlaanderen Manager: Wat zijn de belangrijkste troeven die Aalst aan ondernemers te bieden heeft?
Ilse Uyttersprot: “Aalst kan zijn centrale ligging tussen Gent en Brussel optimaal uitspelen. Het is daarnaast alvast ons plan om ons kleine, maar attractieve stadscentrum te verfraaien. Volgens mij zou het zeker interessant zijn, mochten in de stad een aantal dienstenbedrijven aanwezig zijn. Ik heb het niet louter over handelszaken maar ook over kleinere KMO’s in de binnenstad. We gaan op zoek naar een ideale mix tussen wonen, werken en handel drijven.”

Vlaanderen Manager: Aalst lijdt aan bloedarmoede. Nieuwe investeerders zijn dringend nodig.
Ilse Uyttersprot: “Nu de rust in Aalst wat is teruggekeerd, hopen we dat we inderdaad een aantal investeerders naar onze stad kunnen brengen. Iedereen die momenteel in Aalst rondloopt, kan met zijn eigen ogen zien dat we op het vlak van grote infrastructuurwerken, in vergelijking met andere centrumsteden zoals Mechelen, Kortrijk of Leuven, de trein hebben gemist. Maar in de afgelopen maanden kreeg ik de indruk dat er wel degelijk een aantal investeerders klaar staan om ook in Aalst projecten op te starten. Op basis daarvan zullen we uitmaken wat in onze concrete visie past.”

Vlaanderen Manager: Aalst is een van de 13 centrumsteden waar de jeugdwerkloosheid ernstige vormen aanneemt. Hoe zal het nieuwe bestuur dat probleem tackelen?
Ilse Uyttersprot: “Zowel voor Aalst als voor Ronse werden al enkele maatregelen genomen. Er bestaat een samenwerking tussen de VDAB en de stad om op die problematiek een antwoord te gaan bieden. Een aantal VDAB-consulenten houden zich speciaal bezig met de jeugd en de stad verleent haar volle medewerking.”

“Iedereen kan met zijn eigen ogen zien dat we op het vlak van grote infrastructuurwerken, in vergelijking met andere centrumsteden zoals Mechelen, Kortrijk of Leuven, de trein hebben gemist.”

Vlaanderen Manager: Bestaat er een geformaliseerde relatie tussen het stadsbestuur en het bedrijfsleven?
Ilse Uyttersprot: “Een aantal werkgeversorganisaties, zoals Unizo en VOKA, zetelen in de diverse adviesraden, zoals die van Middenstand en de GECORO. Zij kunnen dus wel degelijk hun inbreng kwijt en ik hoop dat ook de nieuwe schepen van lokale economie zijn oor te luister zal leggen bij het bedrijfsleven.”

“Voka-stuurgroep Aalst hoopt op goede relatie met nieuw bestuur”
In Vlaanderen vertegenwoordigt Voka 17.000 ondernemingen. In totaal gaat het om meer dan 900.000 werknemers. Als netwerk van ondernemers en ondernemingen in Vlaanderen wil Voka een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en bijdragen tot welvaart en welzijn van de regio. “Dat is in Aalst niet anders,” verklaart Frans Penne, gedelegeerd bestuurder van Penne nv en lid van de stuurgroep Aalst van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. “Onze stuurgroep wil de belangen van de Aalsterse economie in het algemeen en de bedrijven in het bijzonder zoveel mogelijk behartigen. Daarvoor komen we ongeveer om de drie maanden samen. We zetten diverse acties op en maken die ook kenbaar aan de overheid, zowel lokaal en regionaal als nationaal.” De stuurgroep wordt gevormd door leden van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en mensen uit de bedrijfswereld. “De voorbije jaren hebben we heel sterk de nadruk gelegd op de aanwezige infrastructuur in Aalst. Op nationaal vlak werd voornamelijk het vrij stiefmoederlijk behandelen van de industriële sector aangekaart.” De Aalsterse regio beschikt alleszins over een belangrijke troef. “Onze centrale ligging wordt door iedereen benijd. We passen mooi in de driehoek tussen Brussel, Antwerpen en Gent, vlakbij de autosnelweg en de Dender.” Voor de stuurgroep en Voka is de relatie met de politieke wereld van groot belang. “Binnenkort staat een eerste kennismakingsgesprek gepland met het pas aangestelde college,” aldus Frans Penne. “We hopen dat onze relatie met het nieuwe gemeentebestuur even goed wordt als of zelfs nog beter wordt dan met het oude college.”

J.D.N.