Infohos – Aanpassingsvermogen is cruciaal voor leveranciers in de ziekenhuissector

In een sterk veranderend ziekenhuislandschap moeten leveranciers de nodige inventiviteit en flexibiliteit aan de dag leggen. Infohos Services, een Oostkampse onderneming gespecialiseerd in de informatisering van ziekenhuizen, paste haar marktbenadering aan.

foto VM48 infohos 12_low“We pakken alles nu projectmatig aan, met telkens een scoping, een duidelijke planning en een strikt budget.” – Jan Pollet.

Hoe evolueerde het personeelsbestand van Infohos Services de voorbije jaren? 
Jan Pollet (gedelegeerd bestuurder): “Je zou het op het eerste gezicht niet vermoeden, maar in onze hoofdzetel in het landelijke Oostkamp stellen wij vandaag bijna 90 mensen tewerk. Er vonden tal van aanwervingen plaats, vooral van hogere IT-profielen. We blijven de lat steeds hoger leggen om tegemoet te komen aan de toenemende behoeften (de ziekenhuizen moeten op het gebied van informatisering nog steeds een achterstand inhalen tegenover de bedrijfswereld) en de almaar strengere eisen van de ziekenhuismarkt. Leveranciers moeten zich vandaag voortdurend aanpassen en tegelijk de kwaliteit blijven bewaken. Vergeet niet dat onze producten een onmiddellijke impact hebben op het zorgtraject van de patiënten.”

Benadert u de markt nu op een andere manier? 
“Dat is evident. De nadruk ligt sterker dan ooit op de dienstverlening. Het voorbije anderhalf jaar bouwden we de proactieve serviceorganisatie aanzienlijk uit. Naast de ontwikkeling van de software staan we tevens borg voor het implementeren en het begeleiden van de gebruikers. Bovendien pakken we alles nu projectmatig aan, met telkens een scoping, een duidelijke planning en een strikt budget.”

En wat betekent dit alles voor het aanbod van Infohos Services?
“Dit kreeg een nieuwe structuur. We stapten af van het aanbieden van pakketten naar compleet geïntegreerde oplossingen voor een bepaald domein. Voor het domein ‘logistiek’ bevat deze oplossing bijvoorbeeld alles wat met de logistieke ziekenhuisstromen te maken heeft. Van het inscannen van binnenkomende artikels tot de volledige afhandeling.”

Fiche

  • Oprichting: Infohos Services cvba ontstond in 2010 uit de vereniging INFOHOS op initiatief van een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Geldt sinds 1986 als een vaste waarde op de markt van ICT-oplossingen voor ziekenhuizen.
  • Actieradius: actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en op die manier aanwezig in 68 ziekenhuizen.
  • Aanbod: totaaloplossingen voor ziekenhuizen – zowel administratief, logistiek, financieel als voor het zorgproces.
  • Medewerkers: 85, voor het merendeel hoog opgeleide IT-profielen.

INFOHOS_SERVICES_LOGO_295CLegeweg 157 – 8020 Oostkamp – T 050 32 39 82 – info@infohos.bewww.infohos.be