Katia Vermeersch: Innovatieve oplossingen voor werving & selectie

ORBID, gevestigd in Merelbeke, is al tien jaar gespecialiseerd in de ondersteuning van KMO’s op het gebied van IT, HR en het verbeteren van processen. De synergieën tussen deze gespecialiseerde afdelingen zorgt ervoor dat de 300 langetermijnklanten blijvend gesteund worden in hun groei en continuïteit. De afdeling HR Services nam de klassieke marktbenadering van ‘Werving & Selectie’ onder de loep en lanceert een vernieuwende methode waardoor bedrijven continuïteit krijgen bij het vertrek van een medewerker.

Katia VermeerschVlaanderen Manager: Vanwaar die specifieke interesse in Werving & Selectie?
Katia Vermeersch: “We stelden vast dat het aanwerven van nieuw talent veel KMO’s de nodige problemen oplevert. Bovendien is de manier waarop selectiebureaus vacatures invullen, klassiek en conservatief. Voor ons de aanleiding om een innovatieve methode te ontwikkelen die bedrijven snel en efficiënt helpt.”
Vlaanderen Manager: Hebben die problemen om vacatures in te vullen niet vooral te maken met schaarste?
Katia Vermeersch:  “Dat speelt mee, maar er is meer. Steeds meer spelers binnen deze sector (interimbureaus, headhunters, selectiebureaus, …) bieden hun diensten aan; maar de tijd waarop een bedrijf een vacature ingevuld krijgt, blijft zeer lang. Jammer, want bedrijven willen vooral een snelle oplossing zodat hun groei en continuïteit niet in de problemen komt. Bovendien zien we dat de gehanteerde tarieven de hoogte ingaan. Vaak wordt een percentage op het bruto jaarsalaris aangerekend als fee, terwijl deze aanpak geen garanties biedt dat de beste kandidaat geselecteerd wordt. Reden te meer voor ORBID om hiervoor een alternatief te ontwikkelen.”
Vlaanderen Manager: Hoe ziet jullie aanpak eruit?
Katia Vermeersch: “Bij een acute vacature vloeit er kennis weg uit het bedrijf en ontstaat er een breuk in het bedrijfsproces. Logisch dat veel bedrijven precies dan de neiging hebben om op zo kort mogelijke termijn een ‘kloon’ te zoeken voor de weggevallen werknemer. Volgens ons betekenen dergelijke momenten echter net een opportuniteit om grondig na te denken. Welke competenties hebben we nodig, kunnen we delen van de functie verschuiven, …”
Vlaanderen Manager: Klinkt logisch. Maar hoe pak je zoiets aan in de praktijk?
ORBIDKatia Vermeersch: “We hebben onze oplossing ‘ORBID Flexibele Brugfunctie’ gedoopt. We beginnen met het opdelen van de functie in onderscheiden taken. Vaak zitten er binnen de organisatie mensen die bepaalde taken vrij gemakkelijk kunnen invullen. Voor de medewerkers is het bovendien motiverend dat zij hiervoor aangesproken worden. Nu, doorgaans kan niet de volledige vacante functie op die manier opgevangen worden. Precies daarom kijkt ORBID of we voor een overgangsperiode op korte termijn een ORBID-specialist vinden die de continuïteit in de functie kan garanderen. Tegelijkertijd kan  zo iemand andere interne medewerkers opleiden en begeleiden en stellen we dan samen met het bedrijf het functieprofi el op van de nieuwe medewerker. Wanneer een nieuw iemand gevonden is, gebeurt dankzij de ORBID Flexibele Brugfunctie meteen ook de kennisoverdracht. Opnieuw een bewijs dat deze formule focust op het geven van  continuïteit in het bedrijf. Dat is helemaal iets anders dan bijna blind een vervanger gaan zoeken.”
Vlaanderen Manager: Het oogt allemaal bijzonder overtuigend. Werkt het ook in de praktijk?
Katia Vermeersch: “Absoluut. We hebben deze methode eerst getoetst aan de praktijk. Met succes want iedereen die de formule toepast, is overtuigd van onze aanpak. Zo maakten onder meer Reznor uit Menen, Wema uit Zedelgem en Johnson Controls uit Gent-Zeehaven gebruik van de ORBID Flexibele Brugfunctie.”
Vlaanderen Manager: Wat is het kostenplaatje voor het bedrijf?
Katia Vermeersch: “Voor de ORBID Flexibele Brugfunctie werken we in regie, met andere woorden het aantal gepresteerde dagen wordt gefactureerd. Voor het invullen van de vacature zelf kan de klant kiezen uit twee scenario’s: in regie of op basis van een resultaatverbintenis. Bij de regieformule factureren wij een vast uurtarief en rapporteren wij op een transparante manier over elke geleverde prestatie en elke geboekte evolutie. Tweede mogelijkheid is op basis van een resultaatverbintenis. De klant weet dan vooraf exact hoeveel hij voor de invulling van de vacature betaalt. Afhankelijk van het gezochte profi el hanteren wij een ander – maar steeds redelijk – tarief. In beide scenario’s werken we met een eigen krachtige tool om de arbeidsmarkt te screenen en rapporteren we continu over de gezette stappen. Belangrijk om te beklemtonen, is dat ORBID geen exclusiviteit vraagt. Een bedrijf mag wat ons betreft gerust andere partijen vragen om mee op zoek te gaan naar een nieuwe medewerker. Wij focussen altijd op  klantenverbondenheid. Voor ORBID primeert het feit dat de klant een oplossing vindt, niet wie ze vindt.”
Vlaanderen Manager: Dat is toch vrij uitzonderlijk in een wereld waar exclusiviteitscontracten de dienst uitmaken?
Katia Vermeersch:  “Het vinden van de geschikte kandidaat primeert, zo eenvoudig is dat. Als de klant dat wil, blijven we wel het centrale aanspreekpunt en waken we, in zijn belang, over het goede verloop van de selectie. ORBID hecht veel belang aan eerlijke feedback gedurende het gehele proces. Indien we binnen de zes weken geen geschikte kandidaat vinden, melden we dit open en eerlijk. Eventueel kunnen de verwachtingen dan worden bijgesteld en alternatieven geformuleerd. Maar dankzij de ervaring die we nu al opdeden met de ORBID Flexibele Brugfunctie zijn we er gerust in: een bedrijf dat kiest voor deze formule, kiest voor een snelle oplossing die 100% garantie geeft op zijn continuïteit en groei.”