Luc De Ryck: Tweede Scheldebrug zal Temse optimaal bereikbaar maken

Wie Temse zegt, denkt onmiddellijk aan de Boelwerf, de grote scheepswerf die in 1994 definitief de deuren sloot. Burgemeester Luc De Ryck leidt in de Wase gemeente sinds 1993 – de moeilijke jaren – alles in goede banen en koos resoluut voor een andere strategie, die van gespreid risico. “Onze economie is zo verscheiden mogelijk: veel bedrijven in veel verschillende sectoren. Als er in één onderdeel iets misloopt, is de rest nog niet verloren. Zo’n drama als bij de Boelwerf willen we hier in Temse kost wat kost vermijden.”

Vlaanderen Manager: Temse werd bekend als voormalige thuishaven van de Boelwerf. Hoe ziet het economisch landschap er 12 jaar na het faillissement uit?
Luc De Ryck: “Het faillissement van de Boelwerf heeft Temse doen daveren: op zijn hoogtepunt stelde de scheepswerf 3.500 mensen tewerk. Decennialang was het een hefboom tot welzijn en welvaart voor duizenden gezinnen. De Boelwerf was een prachtig internationaal visitekaartje, de schepen bevaren nog altijd de wereldzeeën en blijven ambassadeurs van onze gemeente. De economie opnieuw opbouwen was niet simpel en we hebben zeker geleerd om het risico te spreiden. Onze industriezone telt nu 185 bedrijven, de welvaart is niet meer geconcentreerd. Als er met één van die bedrijven iets zou gebeuren, heeft dat natuurlijk een totaal andere weerslag dan bij een mastodont zoals de Boelwerf.”

“De economie opnieuw heropbouwen was niet simpel. We hebben zeker geleerd om het risico te spreiden.”

Vlaanderen Manager: Zijn er bepaalde sectoren in de meerderheid?
Luc De Ryck: “Ook hier hebben we bewust geprobeerd zo verscheiden mogelijk te zijn, om het risico te spreiden. Grote namen zijn bouwbedrijf Cordeel, studiebureau Multi en postorderbedrijf Neckermann. Maar uiteindelijk heeft het toerisme Temse terug op de kaart gezet. Onze gemeente is bekend voor het boottoerisme op de Schelde en de Durme, wandel- en fietstoerisme, cultureel en gastronomisch toerisme en tal van evenementen en feesten. Temse heeft duidelijk twee gezichten: enerzijds is het een typische Scheldegemeente gericht op ééndagstoerisme, anderzijds een geïndustrialiseerde gemeente met een belangrijk handelsapparaat. We bieden een evenwichtige mix tussen wonen, ontspannen en werken.”

In driehoek Antwerpen-Brussel-Gent

Vlaanderen Manager: Waarom moeten bedrijven kiezen voor uw gemeente?
Luc De Ryck: “Naast de uitstekende bereikbaarheid – we liggen midden in de driehoek Antwerpen-Brussel-Gent – is vooral het feit dat we een middelgrote gemeente zijn een pluspunt. Met zijn 26.300 inwoners is Temse een plaats waar persoonlijk contact nog mogelijk is. Bovendien bruist de gemeente van energie, zowel op economisch en toeristisch als cultureel vlak.”

Vlaanderen Manager: Is er nog wel voldoende ruimte voor nieuwe ondernemingen in Temse?
Luc De Ryck: “Onze industriezone TTS – langs de gewestweg Temse-Sint-Niklaas – is met 185 bedrijven volledig volzet. Zij stellen samen zo’n 4.500 mensen tewerk. Bedrijven die zich willen vestigen in Temse, kunnen nog terecht op ‘De Zaat’, de ex-terreinen van de Boelwerf. Bij de herbestemming heeft 40 ha de functie van industriezone behouden, inclusief een KMO-zone. Op de site zijn intussen al meerdere firma’s aan de slag zoals Sack, Pivaco, glashandel Roeland De Smet en Mastervoice, maar er is nog ruimte vrij voor nieuwkomers. Ook het gemeentebestuur zelf is verhuisd naar een nieuw complex op ‘De Zaat’. In het voormalig administratief gebouw van de Boelwerf zijn sinds 3 juli alle  administratieve diensten van de gemeente en de lokale politie gecentraliseerd.”

Overleg met werkgevers

Vlaanderen Manager: Hoe verloopt het contact met de bedrijven?
Luc De Ryck: “Uitstekend! Ons gemeentebestuur is zeer toegankelijk. Ikzelf ben voltijds én uitsluitend burgemeester, dus ter beschikking van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. We luisteren graag naar de problemen die zich in de bedrijfswereld stellen en verlenen maximale medewerking. Regelmatig overlegt het gemeentebestuur ook met organisaties zoals VOKA, de Confederatie Bouw en de TTSondernemersclub. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van deze laatste vindt trouwens altijd plaats op het gemeentehuis.”

Vlaanderen Manager: Hoe ziet u de toekomst van de economie in Temse?
Luc De Ryck: “Wij willen onze economie gestadig uitbouwen en verstevigen zoals ze nu is: niet geconcentreerd op één domein zoals vroeger met de Boelwerf, maar gespreid over vele sectoren. Ze expliciet afstemmen op Antwerpen is geen optie.”

Vlaanderen Manager: Is een tweede Scheldebrug niet noodzakelijk voor economische groei?
Luc De Ryck: “Ja, en die komt er ook! In 2007 wordt er gestart met de bouw van een nieuwe Scheldebrug, vlak naast de bestaande brug. Als alles volgens plan verloopt, wordt de tweede Scheldebrug in gebruik genomen in mei 2009. Die brug is onontbeerlijk voor de mobiliteit van onze streek. Als de nieuwe brug in gebruik is, is Temse optimaal bereikbaar: dat zal zonder twijfel een nieuwe sociaal-economische stroomversnelling met zich meebrengen.”

Vlaanderen Manager: Veel succes!

K.K.