Met verhuis- en installatiepremie willen we handelszaken concentreren in het centrum

De stad Sint-Niklaas werkt momenteel aan een verhuisen installatiepremie. Die moet er toe leiden dat de handelszone in de binnenstad een beter geïntegreerd en aantrekkelijk geheel wordt.

Centrummanager Pieter De Wilde“Onze handelskern is momenteel vrij uitgestrekt in de vorm van een ster,” legt centrummanager Pieter De Wilde uit. “Het is dan als stad onmogelijk om in elke straat waar zich handelspanden bevinden, dezelfde inspanning te doen. Daarom willen we in de toekomst de handelszaken meer geografisch samenbrengen om het centrum aantrekkelijk en beloopbaar te houden voor de bezoekers. Dan kunnen we ook onze acties naar bijvoorbeeld groenvoorziening en kerstversiering beter uitwerken en concentreren. Het is een ontwikkeling die alle betrokkenen ten goede zal komen.”

Complementaire zaken aantrekken

De centrummanager hoopt de verhuis- en installatiepremie tegen volgende legislatuur te realiseren. Afhankelijk van een aantal voorwaarden zou het om een premie kunnen gaan van 30.000 tot 50.000 euro. “Dat dekt niet alle kosten,” aldus Pieter De Wilde. “Maar goeddraaiende handelszaken die buiten het kerngebied vallen, moeten de kans krijgen om te verhuizen naar het centrum als ze dat wensen. Tegelijk willen we met de premie ook complementaire zaken aantrekken die nog ontbreken in het centrum. We onderzoeken nu samen met de Vlerick Management school de branchemix van de stad. Op basis daarvan kunnen we bepaalde acties beter focussen. Als blijkt dat er bijvoorbeeld nog een zaak in interieurinrichting ontbreekt in het centrum, dan kunnen we daaraan werken.”