Niet wachten op crisis om vast te stellen dat er iets schort

Advocatenkantoren worden meer en meer ingeschakeld als adviesverleners. Het pleiten van rechtszaken blijft uiteraard bestaan, maar de adviesfunctie wint duidelijk aan belang. Dit ondanks de drempelvrees die nog steeds bij sommige bedrijven bestaat. Het motto hierbij is ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Jo Stevens: “Het soort vragen waarmee ondernemingen naar een advocaat stappen, hangt af van de aard van het bedrijf zelf.”Sinds enkele jaren stappen bedrijven beduidend sneller naar een advocaat om advies in te winnen. Een advocaat is niet langer iemand waar je best zo ver mogelijk uit de buurt blijft en bovendien hoeft een advocatenkantoor niet duurder te zijn dan een consultancykantoor. “Enerzijds bestaat er bij de bedrijven nood aan juridische kennis,” geeft Jo Stevens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, als verklaring voor deze trend. “Sinds Europa de wetten opstelt, is het voor bedrijven niet altijd even duidelijk. Hoe vaak gebeurt het bijvoorbeeld niet dat de Belgische wetgeving aangepast moet worden aan de Europese. Anderzijds profileren advocaten zich steeds meer als permanente dienstverlener voor bedrijven. Ze verschijnen dus niet pas op het toneel wanneer er een conflict is, maar geven preventief advies.”

Brabant Manager: Welk soort advies hebben bedrijven vooral nodig?
Jo Stevens: “Het soort vragen waarmee ze naar een advocaat stappen, hangt af van de aard van het bedrijf zelf. Grote bedrijven met veel mensen in dienst krijgen allicht meer te maken met de personeelsproblematiek en hebben vragen die specifiek betrekking hebben op de sociale wetgeving. Bedrijven die diensten leveren met een enigszins juridisch karakter, zoals verzekeringskantoren, kunnen intern wel een aantal zaken oplossen. Maar voor echt specialistische zaken, doen zijn toch een beroep op een advocaat.”

Brabant Manager: Hebben we het nu enkel over grote bedrijven of ook over KMO’s?
Jo Stevens: “Er is duidelijk een inhaalbeweging aan de gang. Vroeger werkten inderdaad vooral de grote bedrijven met een advocaat. Nu zijn ook kleinere bedrijven op zoek naar bestendig juridisch advies. Ze voelen zich geruster met een doorlopende ‘monitoring’ van hun bedrijf. Ze wachten liever niet tot er een crisis is om vast te stellen dat er iets schort aan hun contracten.”

Brabant Manager: Zitten advocaten soms niet in het vaarwater van accountants en andere consulenten?
Jo Stevens: “Accountants zijn gespecialiseerd in het zuiver financiële aspect, de advocaten dan weer in het juridische. Ze werken dus complementair. Hoewel accountants misschien op het eerste gezicht correct advies geven, kunnen advocaten dit advies enigszins bijsturen omdat ze weten hoe de rechtbank op een bepaalde beslissing zal reageren. Ze kennen de rechtbank namelijk door en door. Inzake de ‘consultants’ is er inderdaad wel een zekere concurrentie en vissen we in dezelfde vijver. Vergeet echter niet dat advocaten hun eigen adviezen voor een rechtbank moeten verdedigen als het uiteindelijk toch tot een geschil zou komen. Zij moeten er dus zelf voor zorgen dat het waar wordt gemaakt. Die bijzondere verantwoordelijkheid maakt, samen met de deontologie en het strikte beroepsgeheim, het verschil tussen advocaten en allerlei andere raadgevers.”

Orde van Vlaamse Balies groepeert meer dan 8.500 advocaten
Jo Stevens is voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies. Deze ijvert voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling, bevordert de praktijkuitoefening en pleegt meer in het algemeen overleg over alle onderwerpen die voor de advocatuur en rechtzoekenden van belang zijn. De Orde vertegenwoordigt de 14 Vlaamse balies en groepeert meer dan 8.500 Vlaamse advocaten, die hun afgevaardigden kiezen voor de algemene vergadering. De Orde van Vlaamse Balies is sinds 1 mei 2002 operationeel, maar was sinds 7 februari 1998 als ‘Vereniging’ actief.

Michel Van den Bosch