Philippe Huyzentruyt: Overheid schuift ons onterecht hete appel toe

Met een stijging van 3,5% groeide de bouwnijverheid vorig jaar, en dat voor het vijfde jaar op rij, sterker dan de algemene economie (gemiddeld 2,7%). Toch daalde het aantal bouwvergunningen met iets meer dan 10% (van ruim 61.000 naar iets meer dan 54.000). “Vooral de industriebouw heeft de stijging veroorzaakt, want de woningbouw heeft in 2007 een zachte landing gemaakt,” verduidelijkt Philippe Huyzentruyt, CEO van Groep H. “Toch vrees ik geen recessie, al moet deze sector voortdurend alert blijven om aan de stringente wetgeving te blijven voldoen.”

Philippe Huyzentruyt, Groep HGroep H is de nieuwe naam van de holding, die vroeger bekend stond als Groep Huyzentruyt. “Eigenlijk was die vroegere benaming ongelukkig gekozen,” verduidelijkt Philippe Huyzentruyt. “Ze sloeg immers niet op een  bedrijvengroep, maar op de oorspronkelijke filosofie van moederbedrijf Woningbouw Huyzentruyt om groepen van budgetvriendelijke woningen te bouwen. Momenteel is het bedrijf evenwel veel meer dan dat. Groep H bestrijkt zowel financieel, als geografisch de volledige Belgische markt met oplossingen voor iedereen.”
Groep H fungeert strikt organisatorisch als het overkoepelende niveau. Het groepeert de service centers (financiën, ICT, marketing en communicatie, HR, aankoop,…) die diensten leveren aan de vijf operationele bedrijven van Groep H. Anderzijds is Groep H ook de strategische denktank boven een groep van performante bouwbedrijven. Binnen dat kenniscentrum – gedefinieerd als de Groep H Building Inspiration Academy – werken bouwprofessionals en vakspecialisten van zowel binnen als buiten de organisatie continu aan nieuwe toepassingen en oplossingen.

“We doen nog geen houtskeletbouw en zijn ook nog niet prominent aanwezig in de renovatiesector en in Wallonië. Daar zijn zeker nog mogelijkheden.”

Vlaanderen Manager: De bouwsector doet het voortreffelijk, maar de woningbouw stagneerde in 2007. Is dat signaal de voorbode van een nakende crisis?
Philippe Huyzentruyt: “Ik denk het niet. De bouwsector heeft inderdaad haar problemen, maar volgens mij komt dat niet door de dalende koopkracht en de daarmee gepaard gaande onzekerheid bij de consument. De oorzaken zijn vooral de hogere rentevoeten, de stijgende grondprijzen, de duurdere bouwmaterialen en de steeds strengere wetgeving op het vlak van glasnormen, akoestiek, ventilatie, isolatie, noem maar op. Toch zal de bouwsector de motor van de economie blijven, maar dan op een lager ritme.”
Vlaanderen Manager: Waar heeft u de terugval het meest gevoeld?
Philippe Huyzentruyt: “Vooral bij de woningen voor het middensegment en de budgetvriendelijke woningen. In het topsegment merkten we amper een daling, omdat die doelgroep ook een stuk kapitaalkrachtiger is en weinig last heeft van de net vermelde oorzaken van de daling. Pas bij de beursproblemen die onlangs de kop opstaken, merkten we daar twijfel. Zodra de beurzen zich weer herstelden, was het probleem alweer van de baan.”

Strenge regelgeving

Philippe Huyzentruyt, Groep HVlaanderen Manager: Normen over duurzaam bouwen en energiebesparing maken bouwen er niet bepaald goedkoper op. Wat kan er gebeuren om die trend te doen stoppen?
Philippe Huyzentruyt: “De materiaalprijzen zijn in 2007 minder sterk gestegen, wat ook een gunstige invloed zal hebben op de prijzen van de woningen. Ik merk daarnaast dat de overheid haar best doet met allerlei premies en het vrijmaken van de gronden. Anderzijds stellen we vast dat ze de woningbouwers via het decreet ruimtelijke ordening verplicht om, van iedere verkaveling die wij invullen, een deel af te staan voor sociale woningbouw, en dat aan prijzen die niet marktconform zijn. Ik kan er perfect inkomen dat de overheid hier en daar de Europese regelgeving volgt. Anderzijds geeft ze vaak de indruk dat de Vlaamse woningbouwers hun gronden aan monsterprijzen doorverkopen, terwijl de overheid eigenlijk zélf de grootste grondbezitter is. Ze schuift de privé-sector dus eigenlijk onterecht de hete appel toe, terwijl ze er niet in slaagt haar eigen gronden snel en juist op de markt te brengen. Die rotatiesnelheid moeten wij, om rendabel te blijven, wél hebben.”
Vlaanderen Manager: In 2007 zijn liefst 1.038 bouwbedrijven failliet gegaan. Heeft dat puur te maken met een gebrek aan arbeidskrachten?
Philippe Huyzentruyt: “Veel mensen staren zich blind op de ogenschijnlijke lucratieve activiteit die we uitoefenen, maar binnen de bouw heb je echt een strakke organisatie nodig om te overleven. Bovendien zijn de marges ook niet zo groot. Koppel dat aan een gebrek aan inzicht, en de kiem om te falen, is gelegd. Ook het gebrek aan geschoolde arbeiders zorgt inderdaad voor een beperktere groei. De instroom van Vlaamse arbeidskrachten is ontzettend laag. De bouw blijft kampen met 12.000 tot 15.000 niet-ingevulde vacatures. Ik zie de bouwsector op dat vlak dezelfde evolutie doormaken als de steenkoolmijnen, met dat verschil dat de arbeiders geen Italianen, maar Oost-Europeanen zullen zijn. Het is absoluut nodig dat we ons, zelfs vanaf het lager onderwijs, promoten bij de jongeren. Bouwvakker is misschien niet het meest sexy of gemakkelijke beroep, maar je kan er nog altijd mooi je boterham mee verdienen.”

“De instroom van Vlaamse arbeidskrachten is ontzettend laag. De bouw blijft kampen met 12.000 tot 15.000 niet-ingevulde vacatures.”

Geen nieuwe overnames

Vlaanderen Manager: Groep H behoort in België tot de top drie van de sleutel-op-de-deur sector, die soms een wat negatief imago met zich meezeult. Is systeembouw niet sowieso minder kwalitatief dan traditionele bouw?
Philippe Huyzentruyt: “Er màg geen verschil in kwaliteit zijn. Woningbouw Huyzentruyt levert even goede kwaliteit als BIK Woningen of Belim Bouwteam, maar je kan er niet omheen dat je met systeembouw automatisch beperkingen hebt door het budget dat de klant kan spenderen. Het is logisch dat er een verschil is in flexibiliteit, graad van afwerking en begeleiding van de klant. We gaan er evenwel prat op dat in alle geledingen van Groep H de service even kwalitatief is.”
Vlaanderen Manager: De activiteiten van Groep H zijn sinds de eeuwwisseling vooral door externe groei ernstig uitgebreid. Mogen we binnenkort nieuwe overnames verwachten?
Philippe Huyzentruyt: “We hebben ons voorgenomen tot eind 2009 niet verder exogeen te groeien en onze huidige positie te consolideren. De integratie van Belim Bouwteam en Beyaert Construct is totnogtoe goed verlopen en heeft ervoor gezorgd dat we qua productdiversificatie in alle markten aanwezig zijn. Nu krijgt de interne organisatie nog twee jaar de tijd om alles te optimaliseren. Als onze financiën, onze organisatie en de marktomstandigheden het toelaten, willen we vanaf 2010 verder de mogelijkheden aftasten. De cirkel is nu wel deels rond, maar we doen nog geen houtskeletbouw en zijn ook nog niet prominent aanwezig in de renovatiesector en in Wallonië. Daar zijn toekomstgericht zeker nog mogelijkheden. Toch zal het nooit onze hoofdambitie zijn om de grootste te zijn. Wel de
beste.”

Bart Vancauwenberghe