PIET BUYSE: We zijn té bescheiden over wat we allemaal doen

Burgemeester Piet Buyse: “Als de bewoners van Dendermonde één gebrek hebben, dan is het dat ze zich vaak té bescheiden opstellen.”Met het van het toneel verdwijnen van stemmenkanon Norbert De Batselier (SP.A), kondigt zich in Dendermonde een nieuw politiek hoofdstuk aan. De CD&V/N-VA is er opnieuw de grootste partij. Met meer dan 32% van de stemmen mochten de christendemocraten ook de nieuwe burgemeester leveren. Lijsttrekker Piet Buyse (48) haalde tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen van alle kandidaten de mooiste persoonlijke score. Na zes jaar schepenambt (Mobiliteit en Openbare werken) voelt hij zich voldoende ingereden om met kennis van zaken de burgemeesterssjerp om te gorden. Hij zal een ploeg leiden met vijf eigen schepenen en twee van coalitiepartner SP.A/Spirit.

We ontmoeten hem in het administratief centrum van zijn stad. Tijdens het allereerste grote interview in zijn nieuwe rol van burgemeester benadrukt hij vanaf 1 januari de burgervader te willen zijn van alle inwoners van zijn stad. Zelf van ACW-signatuur wil hij samen met de politieke partijen alle middelen mobiliseren om Dendermonde duidelijker op de kaart te zetten. “Als de bewoners van Dendermonde één gebrek hebben, dan is het dat ze zich vaak té bescheiden opstellen,” stelt hij.

Vlaanderen Manager: Uw stad wordt vaak in één adem genoemd met de Vier Heemskinderen die tijdens de beroemde Ommegang het Ros Beiaard mogen berijden. Doorgaans reikt de kennis over Dendermonde niet veel verder. Hoe ziet u dat?
Piet Buyse: “Als historicus kan ik alleen maar blij zijn dat die eeuwenoude traditie blijft voortleven. In deze stad gebeurt er evenwel zoveel meer dat de moeite loont, maar niet altijd is geweten. We bieden een rijk onderwijsaanbod aan, beschikken over een uitgebreid historisch patrimonium, genieten van een bloeiende horeca en bezitten een rechtbank met een groter ressort dan deze van Gent. We hebben ook nog de gevangenis. Die impliceert dat we meer politiemanschappen moeten hebben dan andere grote steden. Onze meer dan honderd politieagenten moeten de cipiers ook kunnen bijspringen en hen in geval van staking zelfs kunnen vervangen. Met 43.000 inwoners vervullen we tal van bovenregionale functies.”

Vlaanderen Manager: En toch behoren jullie niet tot het kransje van de twaalf centrumsteden waarmee de Vlaamse overheid voor allerlei projecten strategische contracten kan afsluiten. Jullie
lopen daardoor ook de financiële middelen uit het gemeentefonds mis.

Piet Buyse: “We vielen inderdaad net uit die boot. Telkens wanneer we hier politieke eminenties ontvangen, laten we niet na om hen erop te wijzen dat er tal van criteria zijn waaraan Dendermonde wel
voldoet om als centrumstad te worden weerhouden.”

Laad- en loskades

Vlaanderen Manager: Hebben jullie nog voldoende ruimte voor bedrijven ter beschikking?
Piet Buyse: “Verspreid over de stad en haar deelgemeenten beschikken we over een zevental bedrijventerreinen en ambachtelijke zones. Samen leveren die zo’n 12.000 arbeidsplaatsen op. Ongeveer de helft van wie daar werkt, woont ook in Dendermonde. De rest komt van buiten de stad. We zijn makkelijk bereikbaar via het spoor. Het belangrijkste bedrijventerrein is Hoogveld, gelegen ten oosten van de ringweg N41. Met zo’n 2.700 arbeidsplaatsen, 110 hectare en ongeveer 115 bedrijven is Hoogveld ons grootste industriegebied. Op Hoogveld wordt nu gewerkt aan een uitbreiding van de beschikbare terreinen (nvdr: lees ook het interview met schepen Dirk Abbeloos) en samen met Zeeschelde wordt een studie uitgevoerd om aan de Schelde, ter hoogte van Hoogveld of aan de zone Den Briel, ook over laad- en loskades te kunnen beschikken. Op die manier willen we de oude glorie van Dendermonde als havenstad in ere herstellen.”

Vlaanderen Manager: Welke zijn de voornaamste economische spelers van uw stad?
Piet Buyse: “De textielindustrie en haar afgeleiden creëren veel banen. Zo is er Desso (Sint-Gillis), dé producent van kunstgrasvezels, en ook D.S. Fibres, oorspronkelijk een lompenbedrijf, is zeer innovatief. Het bedrijf levert nu ook al binnenbekleding voor voertuigen. Ook papier en karton zijn in Dendermonde sterk aanwezig. Denk maar aan het beursgenoteerde VPK in Oudegem, waarvoor we samen de bedrijfsomgeving aan het herinrichten zijn. Voorts zijn er Philips en de chemiereus Cytec. Naast een aantal transportbedrijven hebben we het compostverwerkingsbedrijf VERKO en beschikken we over een dicht netwerk aan KMO’s.”

Vlaanderen Manager: Hoe verloopt in uw stad het overleg met het bedrijfsleven?
Piet Buyse: “De voornaamste kanalen en gesprekspartners zijn VOKA, Unizo en de Middenstandsraad. De verstandhouding met de bedrijven is goed. Regelmatig wordt een ontbijtvergadering gehouden om de dialoog tussen de stad en de bedrijven levendig te houden. Ik wil er ook een gewoonte van maken om geregeld een kijkje te gaan nemen in de bedrijven. We willen extra inspanningen leveren om wat daar leeft bij het brede publiek kenbaar te maken. Ook de ondernemingen zelf kennen nog té weinig hun eigen buren. We willen voorts blijven werken aan een positief imago voor de land- en tuinbouw.”

Ontsluiting verbeteren

Vlaanderen Manager: Is hét probleem van Dendermonde vandaag niet haar grote onbereikbaarheid?
Piet Buyse: “Er schort inderdaad iets aan de ontsluiting. We liggen als stad ook niet pal langs de autoweg E17. Alle verkeer wordt dus nog afgewikkeld via Nwegen. Uiterst belangrijk voor Dendermonde is de doortrekking van de ringweg N41 tot Aalst, waardoor de dorpskernen van Oudegem en Sint-Gillis kunnen worden vermeden. Voor die doortrekking is de streefbeeldstudie na bijna drie jaar studiewerk eindelijk afgerond. Nu zijn een MER (Milieu Effecten Rapport) en een RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) nodig. Het kan dus nog wel even duren voor die doortrekking een feit is.”

Vlaanderen Manager: Geef de dagjestoerist eens drie goede redenen om voor Dendermonde te kiezen.
Piet Buyse: “Hij zal beslist worden gecharmeerd door ons historisch stadscentrum en door de variatie van ons winkelaanbod. Op het toeristische vlak hebben we aardig wat te bieden. De vernieuwde
Grote Markt met het stadhuis en het Vleeshuismuseum is onze belangrijkste aantrekkingspool, maar ook het Sint-Alexiusbegijnhof en de O.L. Vrouwkerk zijn beslist een bezoekje waard. Is die dagtoerist
een sportief iemand, dan vindt hij in onze deelgemeenten voldoende aangepaste routes om te fietsen. Vooral de Dender- en de Scheldedijken zijn erg in trek omwille van de combinatie van mooie rivierlandschappen en schilderachtige dorpjes als Mespelare of het kunstenaarsdorp Vlassenbroek.

Vlaanderen Manager: Maakt u van uw burgemeesterschap een voltijdse baan?
Piet Buyse: “Als leerkracht geschiedenis in het VTI wil ik de politiek blijven combineren met een halftijdse baan. Gelukkig liggen mijn school, het administratief centrum en mijn woning op een boogscheut van elkaar. Enkel als burgemeester bezig zijn, zou een soort blinde vlek op het netvlies kunnen veroorzaken. En ook mijn taak als echtgenoot en huisvader wil ik ter harte blijven nemen.”

B.V.C.