Ryhove vzw – De ideale hulp voor repetitief manueel werk

Blijvende en passende tewerkstelling bieden aan mensen met een arbeidshandicap: dat is al 50 jaar lang de nobele missie van Ryhove vzw uit Gent. Gedurende de voorbije halve eeuw groeide het bedrijf uit tot een moderne vzw met een erg ruim aanbod aan activiteiten en een supergemotiveerd team van circa 370 medewerkers. “Flexibiliteit is een van onze grootste troeven,” beklemtoont ceo Peter Leyman.

Peter Leymen: “Flexibiliteit is onze grootste meerwaarde: eenmaal onze mensen de nodige instructies hebben gekregen, kunnen ze om het even welk manueel werk eenvoudig uitvoeren.”
Peter Leymen: “Flexibiliteit is onze grootste meerwaarde: eenmaal onze mensen de nodige instructies hebben gekregen, kunnen ze om het even welk manueel werk eenvoudig uitvoeren.”

De eerste pennentrekken van het boeiende Ryhove-verhaal staan gedrukt in de grafische sector. “Ons sociaal-economisch bedrijf heeft zich jarenlang geprofileerd als het ideale verlengstuk van drukkerijen,” verduidelijkt Peter Leyman. “Onze mensen verzorgden voor die klanten alle nabehandelingswerken: binden, lijmen, plooien, naaien, plakken, enzovoort. Ook vandaag verzorgen we nog altijd werk voor deze industrie, maar in mindere mate dan vroeger. Door de neerwaartse spiraal waarin deze sector zich bevindt, hebben wij onze activiteiten aanzienlijk gediversifieerd.”
Ryhove was jarenlang gevestigd in de Ryhovelaan, maar heeft inmiddels zijn tweede thuis gevonden in Koningsdal. Zes jaar geleden werd nog een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis neergepoot door de fusie met De Merel, de beschutte werkplaats uit het naburige Merelbeke. De activiteiten werden optimaal op elkaar afgestemd, maar De Merel blijft wel vanuit de eigen vestiging opereren.

Ruim aanbod
Anno 2013 staat Ryhove synoniem voor een uiterst flexibele dienstverlener in de meest uiteenlopende sectoren. “Een aantal van onze specialisaties zijn montage, boekbinden, afwerken en verpakkingen voor de voedingsindustrie, met altijd de klemtoon op manuele activiteiten. Sinds een tijdje leggen we ook extra de focus op enclavewerk. Daarbij gaat een team van onze mensen tijdelijk één van onze klanten op hun locatie helpen voor de uitvoering van repetitieve en eenvoudige manuele taken. Die service leent zich perfect om de interne capaciteit van onze klant te verhogen en de extra belasting van piekmomenten adequaat op te vangen. Bovendien vormt een samenwerking met ons nooit een bedreiging voor de eigen medewerkers van onze klanten, aangezien ons team hen tijdelijk van een te hoog werkvolume ontlast. Wij hebben dus nooit een vervangende, maar altijd een aanvullende rol.”

Interessante tussenschakel
Ook in tijden van verregaande modernisering, kunnen de uiterst gemotiveerde mensen van Ryhove zeer nuttige diensten bewijzen. “Eigenlijk vormen wij een perfecte tussenoplossing voor ondernemingen die overwegen om zich op een supplementaire markt te storten. Bijvoorbeeld: je lanceert met koekjescrunch een nieuw product, maar wil wachten met investeringen in automatisering tot je merkt of je innovatie wel aanslaat. In die proeffase dien je dan een tijdje alles hoofdzakelijk manueel te doen. Net daarin zijn wij sterk. Ook voor bedrijven die een delokalisatie overwegen, vormen wij een belangrijke (tussen)schakel in het beslissingsproces.”

_DSC3065_lowPolyvalentie troef
Naast de hierboven vernoemde activiteiten, verruimt Ryhove zijn dienstenportfolio door zich onder meer ook op de tuinbouw en de farmaceutische industrie te richten. “Flexibiliteit is onze grootste meerwaarde: eenmaal onze mensen de nodige instructies hebben gekregen, kunnen ze om het even welk manueel werk eenvoudig uitvoeren. We beschikken daarvoor over circa 300 mensen met een arbeidshandicap, die vakkundig worden begeleid door 70 omkaderingsmedewerkers die hen coachen en nauwkeurig het werk organiseren. Vele van onze mensen beschikken over de capaciteiten om, mits grondige begeleiding, naar het reguliere arbeidscircuit over te schakelen.”
Bij Ryhove gaan ze prat op uiterst kwalitatief werk, en dat aan een lagere kost. “De productiviteit van onze mensen ligt lager, maar dat wordt gecompenseerd door de subsidies die je als beschutte werkplaats ontvangt. Samen met onze klanten, dragen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen erg hoog in het vaandel. Eigenlijk slaan onze klanten verschillende vliegen in één klap: ze verhogen tijdelijk hun capaciteit aan een verlaagde arbeidskost en geven tegelijk kansen aan mensen met een beperking, die erg gretig zijn om zich te bewijzen.”

Uitbreiding?
In het najaar vieren alle personeelsleden en stakeholders op passende wijze het gouden jubileum van Ryhove, dat zich intussen ook opmaakt voor een veelbelovende toekomst. “Echte groeiambities zijn ons vreemd: de voornaamste doelstelling blijft om mensen uit de regio Gent met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen en te houden. Wij kijken voorzichtig uit naar een uitbreiding van onze ruimte, al zijn daar nog geen concrete plannen voor. Intussen blijven wij bedrijven uit de buurt sensibiliseren om met ons samen te werken, want dat is voor iedereen een win-winsituatie: tijdelijk gemotiveerde arbeidskrachten gericht inschakelen en tegelijk de sociale economie stimuleren.”

Ryhove werkt handig #8C7460Koningsdal 24 – 9000 Gent – T 09 226 29 37 – info@ryhove.bewww.ryhove.be