StepOne – “Onze klanten onderscheiden zich dankzij onze geïntegreerde en transparante ICT-oplossingen”

StepOne is een Belgisch ICT-bedrijf dat in 2009 werd opgericht door Vincent Willems. De activiteiten zijn opgedeeld in drie afdelingen, met name software development, ICT-architectuur en documentenbeheer.

Vincent Willems.

“De bedoeling van deze drie takken is om zo geïntegreerd en transparant mogelijk te kunnen werken,” poneert zaakvoerder Vincent Willems. “We willen voor onze klanten echt een uniek aanspreekpunt zijn. Onze troef daarbij is dat we de actuele ICT-noden én oplossingen kennen en onze klanten een complete oplossing kunnen bieden voor hun hedendaagse communicatienoden. Vaak worden we gecontacteerd voor een softwareproject, maar zien we wat later dat diezelfde klant ons bijvoorbeeld verzoekt zijn serverpark te actualiseren of de ondersteuning en het ICT-beheer geheel of volledig over te nemen. Dat komt omdat we in onze oplossingen steeds integratie vooropstellen. Software en hardware gaan immers hand in hand.”

Maatwerk creëert meerwaarde

StepOne is gespecialiseerd in ingewikkelde applicaties op maat van de klant. “Databaseapplicaties of interfacekoppelingen in C# zijn onze cup of tea. Het klopt dat er voor allerlei toepassingen standaardpakketten op de markt verkrijgbaar zijn. Probleem voor bedrijven is veelal al die pakketten optimaal met elkaar te laten communiceren. Dat euvel treedt vanzelfsprekend niet op bij maatwerk. Het is dan ook doorgaans beter om een geïntegreerde maatoplossing te voorzien voor de belangrijkste bedrijfstoepassingen. Je bent als klant dan integraal eigenaar, inclusief van de broncode die je steeds kan modificeren volgens eigen verlangens en inzichten. Op die manier kunnen onze klanten zich van hun concurrenten onderscheiden. Eén van onze klanten bijvoorbeeld slaagt er dankzij onze toepassingen inzake personeelsadministratie in om de volledige administratie van meer dan 200 arbeiders te laten uitvoeren door één persoon.”

Eigen werkwijze overdragen

StepOne is het logische uitvloeisel van de jarenlange ervaring van Vincent Willems als ICT-consultant. “Ik was gespecialiseerd in auditing, migraties en het integreren en actualiseren van ICT-platformen. Daarnaast trad ik ook regelmatig op als externe ICT-manager. Door de jaren heen ontwikkelde ik dan ook mijn eigen manier van werken waar kwaliteit en service belangrijke uitgangspunten zijn. En net daarom richt ik me vooral op junior medewerkers of schoolverlaters. Bij hen is het immers makkelijker om hen mijn werkwijze waarin de klant centraal staat, aan te leren. Dankzij die aanpak ondervind ik tot nog toe weinig problemen om gemotiveerd personeel te vinden. Het is onze bedoeling om te blijven groeien, maar op een gestage en stabiele manier zodat ook de interne organisatie en structuur kunnen volgen.”

Kouter 20, 9000 Gent
Tel.: 09-395 95 50, Fax: 070-41 66 22
info@stepone.be, www.stepone.be

StepOne heeft het “eTIC” deontologisch handvest ondertekend dat geraadpleegd kan worden op www.etic-handvest.be.