René Meyboom, Bouwend Nederland “Verbouwingen en renovaties zijn minder rendabel dan nieuwbouw”

rene-meyboom-bouwend-nederland

“Nu extra opleiden, anders hebben we straks tekort aan vakmensen”

De bouwsector in Limburg beleeft zware tijden. Net zoals in de rest van het land sloeg de crisis ook hier in alle hevigheid toe. Orderportefeuilles raakten angstvallig snel leeg en steeds meer bedrij­ven konden het hoofd nauwelijks of helemaal niet meer boven water houden. Vooral de bouw van woningen en bedrijfspanden ging hard onderuit. Herstel van de markt komt er pas in 2012. Geen plezierige boodschap, beseft René Meyboom van Bouwend Nederland, de ver­eniging van bouw- en infrabedrijven met ongeveer 5.000 aangesloten bouwbedrijven. Als regiomanager van de drie zuidelijke provincies (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) ziet hij temidden van alle el­lende ook kansen voor ondernemers in de bouw. “Bereid je nu voor op de toekomst, zodat je straks sterker uit deze crisis komt.”