Meer koppels kiezen voor korte looptijden bij afsluiten woonlening

Meer koppels kiezen voor korte looptijden bij afsluiten woonlening.
Meer koppels kiezen voor korte looptijden bij afsluiten woonlening.

Uit cijfers van het CIB Vlaanderen blijkt er een nieuwe trend te zijn ontstaan. Wanneer een koppel een woonlening afsluit bij de bank, gebeurt dit meer en meer met een korte looptijd. Iets minder dan de helft, ongeveer 44 % van de kopers in 2015, opteerde voor een  woonlening met een looptijd van vijftien jaar of minder. Voor een lening tussen de tien en vijftien jaar kiest ongeveer 25 %. 18,59 % maakte de keuze om een lening te nemen van zelfs minder dan tien jaar.

Volgens CIB Vlaanderen zijn hiervoor drie verklaringen. Het jaar 2015 was het jaar van de herfinancieringen. Vorig jaar vonden er meer dan 82.000 externe herfinancieringen plaats, deze trend behaalde een absoluut hoogtepunt.
Een andere verklaring voor de populariteit van woonleningen met korte looptijden is dat banken ook niet langer klanten overtuigen om lange looptijden te nemen. In 2015 had slechts 5 % van de leningen een looptijd van meer dan 25 jaar. Wanneer je dit vergelijkt met de periode vóór de crisis van 2008: toen sloot nog een kleine 20 % een lening af tussen de 25 en 30 jaar.
Last but not least: starters kiezen meer en meer voor een bescheiden woning, om te renoveren. “Deze kunnen ze dan later inruilen voor hun droomhuis,” aldus CIB Vlaanderen.

Belgen wachten ook steeds langer om een lening af te sluiten. Het blijkt dat vorig jaar het aandeel lenende 25-34 jarigen en 35-44 jarigen een piek bereikte met allebei ongeveer 30 %. Voor jonge gezinnen en starters is het moeilijker om een woning aan te kopen als gevolg van de strengere kredietverstrekking. “Meer en meer jongeren blijven langer thuis wonen of zijn aangewezen op de private huurmarkt, nochtans zijn er momenteel te weinig woningen op de huurmarkt,” verduidelijkt de confederatie.

CIB Vlaanderen vraagt de banken om langere looptijden weer te overwegen. CIB zegt dat voor jonge mensen met oog op langere loopbanen, deze piste zeer interessant kan zijn.