House of Change


http://thehouseofchange.be/

Groei van mens, organisatie & maatschappij.
Het begeleiden van leren en veranderen zit in de slimme mix van onze 3 invalshoeken.

We helpen doelstellingen te realiseren vanuit 3 invalshoeken.

Lemonaid zorgt dat mensen die werk zoeken optimaal voorbereid en weerbaar kunnen instappen in de arbeidsmarkt.

Vierkant zorgt dat medewerkers in een organisatie maximaal competent kunnen zijn – op hun strafst -om zo het beste van zichzelf te geven in hun professionele opdracht.

Pyotr zorgt ervoor dat organisaties en organisatiestructuren hun doelstellingen kunnen realiseren. Door ze te begeleiden om maximale ondersteuning te kunnen bieden aan de ontwikkeling van hun medewerkers.

Een slimme mix.

Alleen door de drie krachten te bundelen (door de combinaties van de drie invalshoeken) kunnen we aan organisaties ALLE nodige hulpmiddelen bieden die nodig zijn om maximaal te groeien en zo tegemoet te kunnen komen aan de grote flexibiliteit die de consument/de markt vandaag de dag vraagt.

De kracht van het begeleiden van leren & veranderen zit in een slimme mix (combinatie) van hulpmiddelen vanuit de drie invalshoeken, veel meer dan het aanbieden van straffe solo-instrumenten gefocust (bekeken) vanuit 1 (of 2) van de invalshoeken.