Neem deel aan ons grote High Performance onderzoek!

Manager Magazines en het HPO Center starten een groot onderzoek naar de succesfactoren van High Performance Organisaties (HPO’s). Steeds meer managers wenden zich tot het HPO-gedachtegoed om interne problemen op te lossen en de organisatie uit te bouwen tot een excellente onderneming. Gebaseerd op het onderzoek van dr. André de Waal (academisch directeur van het HPO Center) is een korte HPO vragenlijst met 35 stellingen rond kwaliteit van management en medewerkers, innovatie, processen, enzovoort, gemaakt. Wij willen u vragen deze vragenlijst in te vullen, en te delen met enkele collega’s. Het invullen kost u maar enkele minuten. Het resultaat van de test is een waardevol inzicht in de sterktes en zwaktes van uw organisatie en haar leiders om langdurig beter te presteren. De cumulatieve resultaten ontvangt u dan als eerste in een rapport. Er zal op basis hiervan ook een artikel verschijnen in Manager Magazines.
Deelnemen kan via de link: http://net.mwm2.nl/go.aspx?vp=0E76F4A2-C055-47DA-A69C-A87E71BE72F0